Symptom på synnedsättning

Synnedsättning kan visa sig på olika sätt och ha en mängd av olika orsaker. Genom att ställa några frågor om dina symptom kan du få en bättre förståelse för vad som kan ligga bakom din synnedsättning och vilka åtgärder som kan vara relevanta. Här är några initiala frågor:

  • Är det ena eller båda ögonen som är påverkat?
  • Har din synnedsättning utvecklats gradvis över flera månader eller skedde den plötsligt?
  • Var är synnedsättningen mest påtaglig; i delar av, mitt i, bara perifert, eller över hela synfältet?
  • Upplever du någon förvrängning eller "krokighet" i din synbild?
  • Är din synskärpa nedsatt på alla avstånd eller enbart på nära håll?
  • Upplever du smärta eller obehag i ögat?
  • Har du dubbelseende?
  • Är din synnedsättning konstant, eller kommer den och går?
  • Har du någon annan känd sjukdom som kan påverka din syn?

Synnedsättning kan ha en mängd olika orsaker och din optiker kan hjälpa dig med flera av dessa besvär. Till exempel kan minskad förmåga att läsa på nära håll eller svårigheter att se tydligt i dåligt ljus vara helt normal symtom som oftast börjar uppträda mellan 40 och 50 års ålder. Detta beror på att glaskroppen förlorar lite av sin elasticitet när du blir äldre.

Om din synnedsättning är gradvis och påverkar båda ögonen samtidigt är optikern din första anhalt för att utvärdera situationen. Om optikern inte kan ge dig svar på dina frågor, har de ett ansvar att remittera dig till en ögonläkare.

Grå starr och förändringar i gula fläcken är exempel på sjukdomar som kräver en ögonläkares expertis för diagnos och behandling. Dessa sjukdomar tenderar ofta att påverka båda ögonen ungefär samtidigt. Om du upplever symtom på synnedsättning i endast ett öga eller om dina symptom utvecklas snabbt, över några dagar, bör du omedelbart kontakta en ögonläkare. Samma gäller om du har inflammation i ögat eller upplever smärta i ögat. Att snabbt söka professionell hjälp kan vara avgörande för att bevara din syn.

Gör Amslertestet

AMD Riskkalkylator

Instruktionerna är på engelska och du finner dem längst upp till vänster på kalkylatorn, lycka till!