Välkommen till EYEDUN.com. Här hittar du information och kan köpa det svenska ögonvitaminet som är framtaget för att bromsa och förebygga åldersrelaterade ögonsjukdomar.

Gula fläcken-sjukan (AMD) och Grå starr är två sjukdomar som utgör några av de vanligaste problemen med åldrande ögon. Problem som, i populationen i stort, ökar dramatiskt efter 60 års ålder och kan leda till allvarlig synnedsättning.

Ju äldre vi blir, desto större är risken för att drabbas av ögonproblem.

Ca 30 procent av personer över 70 år upplever någon form av synförändring kopplad till gula fläcken.

Vad är EYEDUN-ögonvitamin?

EYEDUN-ögonvitamin är ett svensktillverkat kosttillskott som innehåller en balanserad kombination av antioxidanter, mineraler och vitaminer.

Sammansättningen i EYEDUN är baserad på omfattande forskning från världesns största vetenskapliga ögonstudier, AREDS och AREDS2. Age-Related Eye Disease Study (AREDS) involverade och analyserade cirka 8000 patienter under en tioårsperiod.

EYEDUN-ögonvitamin innehåller exakt de ingredienser i samman mängd som ger bevisad nytta och främjar en god ögonhälsa enligt AREDS-studien.

Varför ögonvitamin?

EYEDUN är det naturliga valet för att bibehålla en sund ögonhälsa. Vi erbjuder en trygg och pålitlig produkt som har bevisats vara effektiv genom vetenskaplig forskning.

Vårt företag och våra produkter tillverkas i Sverige. Med en gedigen erfarenhet av samarbete med optiker har vi skapat EYEDUN med en stark vetenskaplig grund för att förbättra ögonhälsan.

Ingredienserna i våra produkter är väl utprovade och har inga kända biverkningar.

Prova på EYEDUN

Säkerhet & Kvalitet

När du väljer EYEDUN-ögonvitamin kan du vara trygg med ditt köp. Varje ingrediens är noggrant utvald och testad för att säkerställa högsta kvalitet.

Vårt kosttillskott bygger på forskning och uppfyller EU:s höga standarder. Ingredienserna i EYEDUN produkter är främst fokuserade på optimal kroppsfunktion och tillverkas i Sverige.

Vi samarbetar med leverantörer och tillverkare som investerar i vetenskaplig forskning för att bevisa funktion och effektivitet.

Med EYEDUN får du det bästa och mest effektiva ögonvitaminet för att förebygga ögonsjukdomar.

Vår produkt innehåller inga onödiga tillsatser, endast de ingredienser som ger faktisk nytta.

Synen - Vårt viktigaste sinne

Ögat ger oss över 80 % av våra dagliga intryck. Genom synen upplever vi världen i alla dess färger, rörelser och nyanser. Tyvärr kan åldrande påverka vår ögonhälsa och begränsa denna upplevelse, genom regelbundna besök hos optiker och med rätt kosthållning så skapas en bättre möjlighet till god syn, hela livet.

En studie från Lunds Universitet och Svenska Makularegistret visar att över 30 % av individer över 70 år upplever synförändringar kopplade till gula fläcken. Riskerna ökar redan dramatiskt efter 60 års ålder.

EYEDUN-ögonvitamin ger dig möjligheten att bibehålla en god ögonhälsa genom hela livet.

Med lång erfarenhet från optikbranschen och med vetenskapliga studier som grund har vi skapat EYEDUN-ögonvitamin, med målet att erbjuda förbättrad ögonhälsa och maximal livskvalitet.”

AREDS vetenskapligt underbyggda resultat

EYEDUN-ögonvitamin bygger på världens största vetenskapliga undersökning på åldersrelaterade sjukdomar i ögonen: Age-Related Eye Disease Study (AREDS).

Den amerikanska myndigheten National Eye Institute genomförde denna studie under en tioårsperiod där cirka 8000 patienter deltog. Den uppdaterade studien, AREDS2, genomfördes 2013.

Sammansättningen av innehållet i EYEDUN-ögonvitamin är exakt enligt den formula som undersöktes i AREDS2.

Denna studie har även publicerats i respekterade internationella och svenska vetenskapliga tidskrifter såsom Svenska Läkartidningen.

Innehållet i en EYEDUN-tablett är:

Vitamin C - 250 mg

Vitamin E - 134mg a-TE

Zink - 12,5mg

Koppar - 1mg

Lutein - 5mg

Zeaxantin - 1mg

Var kan jag köpa EYEDUN ögonvitamin?

EYEDUN ögonvitamin säljs via välsorterade optiker och vår egen webbutik. EYEDUN har en bevisad och positiv effekt på synen.