Amslertestet är ett verktyg för att tidigt upptäcka eventuella ålders-relaterade förändringar i gula fläcken, även känd som våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD). Det är en enkel procedur som involverar användning av ett Amslerkort och som ger en indikation på om det kan föreligga ögonsjukdomar som påverkar gula fläcken.

Symtom att beakta

Ett vanligt symptom på förändringar i gula fläcken är det som kallas "krokseende". Det innebär att raka linjer verkar vara krokiga, och ansikten kan upplevas som sneda och förvrängda. Denna företeelse är en följd av näthinnans svullnad och läckage av vätska från nybildade blodkärl under gula fläcken.

Om du upplever dessa symtom eller märker att linjerna i nätet på Amslerkortet verkar sneda, suddiga eller förvrängda, eller om vissa delar av mönstret saknas och bildar ett suddigt område, bör du så snart som möjligt boka en tid hos en ögonläkare eller optiker. Det är viktigt att få en noggrann undersökning och eventuell diagnos så tidigt som möjligt.

Testa dig

Amslertestet använder ett enkelt rutmönster med en prick i mitten. Du ska titta på pricken med ett öga i taget. Om du upplever några av ovanstående symtom under testet så bör du boka din tid för en ögonundersökning.

Förebyggande åtgärder

För att minimera risken för åldersrelaterade förändringar i gula fläcken rekommenderar vi att du läser resultaten från de omfattande AREDS-studierna. Dessa två vetenskapliga studier, utförda på uppdrag av National Eye Institute, en federal myndighet i USA, involverade nästan 8000 deltagare och pågick i tio år. Studierna visade att en kombination av Lutein och Zeaxanthin, tillsammans med vitaminer, antioxidanter, zink och koppar, kunde minska risken för åldersrelaterade förändringar i gula fläcken med upp till 27 procent. Det är viktigt att notera att denna positiva effekt endast uppnåddes när dessa ämnen intogs tillsammans, enligt resultaten från AREDS-studierna.

Genom att göra Amslertestet och följa råden från AREDS-studierna kan du ta aktiva steg för att skydda din syn och förebygga eventuella åldersrelaterade förändringar i gula fläcken.

Förebygg med EYEDUN

EYEDUN har en bevisad och positiv effekt på synen.

EYEDUN ögonvitamin bygger på omfattande forskning, särskilt den omfattande AREDS2-studien (Age-Related Eye Disease Study). Under en tioårsperiod deltog och analyserades cirka 8000 patienter av amerikanska National Eye Institute, som lyder under den amerikanska federala hälsovårdsmyndigheten.