Stefan Tengnäs

VD på Optikmagasinet svarar!

Beställ Eyedun

Vad är gula fläcken?

  • Gula fläcken är den delen på näthinnan där synskärpan är allra skarpast, det är den delen som används när du fokuserar och det område i ögat där det är allra tätast med ljuskänsliga synceller.

Är problem i gula fläcken vanligt?

  • Gula fläcken är i sig inte en sjukdom, men används oftast lite slarvigt för att beskriva sjukdom. Om cellerna i gula fläcken degenereras, tex vid stigande ålder så uppstår något som heter AMD, Age-Related Macular Degeneration. Vilket alltså är det som lite vardagligt kallas ”gula fläcken”. AMD är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer över sextio år. Sjukdomen blir vanligare ju äldre man blir och omkring 30 procent av alla svenskar över 70 år är drabbade. Sjukdomen är dock möjlig att upptäcka mycket tidigare än så, redan från 40-45 års åldern. Men blir som sagt vanligare med stigande ålder. Sjukdomen upptäcks vid en synhälsoundersökning.

Hur gör jag för att se om jag har problem med gula fläcken?

  • Det vanligaste är att det upptäcks vid en synhälsoundersökning hos en optiker. Det går även att få indikation på problem genom att använda ett Amslerkort och göra ett Amslertest. Du tittar på rutmönstret på Amslerkortet och om linjerna böjer sig eller du ser vita fält i mönstret kan det vara indikation på sjukdom.

Vad är gula fläcken-sjukan?

  • Gula fläcken-sjukan, som bland optiker benämns AMD och som i tur är en förkortning av Age-Related Macular Degeneration är åldersrelaterade förändringar i gula fläcken. Det finns två olika varianter av sjukdomen, torr och våt AMD. Torr AMD är den vanligaste varianten och förekommer i fler än 80 procent av konstaterade fall. När syncellerna i gula fläcken långsamt bryts ner försämras synen gradvis. Förändringarna gör att det blir svårare att urskilja detaljer och om det pågått en länge tid kan det uppstå en suddig fläck mitt i synfältet. Sjukdomen leder inte till total blindhet eftersom synen utanför gula fläcken fungerar som vanligt, men stor del av skärpan i mitten av synfältet försvinner. AMD drabbar oftast ena ögat först men drabbar efterhand nästan alltid båda ögonen.

Finns det något jag kan göra för att minska risken för sjukdom i gula fläcken?

  • Det finns ett antal olika åtgärder som gör att du minskar risken för denna typ av problem.

Vad finns det för bevis på att Eyedun ögonvitamin fungerar?

  • Eyedun ögonvitamin är precis utformad efter världens största vetenskapliga studier på åldrande ögon, AREDS 1 & 2 (Age-related Eye Disease Study). Den amerikanska federala myndigheten National Eye Institute undersökte 8000 patienter under tio år med den precisa formula som Eyedun innehåller. Studien påvisade minskad risk för uppkommen sjukdom och fördröjande av symptom vid redan uppkommen sjukdom.

Finns det rekommendationer på att äta kosttillskott för förbättrad ögonhälsa?

  • EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet anser att kosttillskott för ögonhälsa är meningsfulla vid; grå starr, torra ögon och försämrat mörkerseende och att ögonvitaminer innehållande vitamin A, B och7eller zink, såsom Eyedun, får marknadsföras med hälsopåståendet att
    ”bidrar till att behålla normal synförmåga”.