På denna sida hittar du information om det som i dagligt tal brukar benämnas "gula fläcken-sjukan". Sjukdomen heter egentligen ålders-relaterad makuladegeneration och förkortas ofta AMD. Här beskrives också hur sjukdomens symptom kan hanteras.

Vi förstår vikten av synen och vårt mål är att hjälpa dig att ta hand om din syn och förebygga eventuell försämring pga sjukdom.

Vad är "Gula fläcken" eller AMD? 

Åldersrelaterad makuldegeneration eller "Gula fläcken" är en ögonsjukdom som kan påverka din centrala syn. Den uppstår på grund av åldrande och leder till skador på gula fläcken (makula), den delen av ögat som kontrollerar skarp och rakt framåtriktad syn. Makula är en del av näthinnan och den ljuskänsliga vävnaden längst bak i ögat.

Varför är det viktigt att förstå "Gula fläcken"?

"Gula fläcken" är en vanlig åkomma och utgör en ledande orsak till synförlust hos äldre vuxna. Även om det inte resulterar i total blindhet, kan förlusten av central syn göra det svårt att känna igen ansikten, läsa, köra bil eller utföra nära arbete som matlagning eller handarbete. Sjukdomen utvecklas långsamt hos vissa och snabbare hos andra, och tidig upptäckt är avgörande för att minska påverkan på synen.

Förebygg och behandla med EYEDUN

Typer och stadier av "Gula fläcken"

Det finns två huvudtyper av Gula Fläcken-sjukan, den torra och den våta varianten.

1. Torr Gula fläcken/makula-degeneration/AMD (Atrofisk AMD). Denna typ uppstår när makula blir tunnare med åldern. Den utvecklas i tre stadier; tidigt, intermediärt och sent. Torr AMD utvecklas vanligtvis långsamt och över flera år. Det finns för närvarande ingen behandling för den sena torra formen.

2. Våt Gula fläcken/makula-degeneration/AMD (Avancerad Neovaskulär AMD). Denna är mindre vanlig men orsakar oftast snabbare synförlust. Den våta varianten uppstår när blodkärl växer på baksidan av ögat och skadar makula. Lyckligtvis finns det behandlingsalternativ för våt AMD.

Symptomen varierar beroende på sjukdomsstadiet

  • Tidig torr AMD orsakar inga symptom.
  • I intermediär torr AMD har vissa människor fortfarande inga symptom. Andra kan märka milda symtom, som mild suddighet i central syn eller svårigheter att se i svagt ljus.
  • I sen AMD (torr eller våt typ) märker många att raka linjer börjar se vågiga eller sneda ut. Det kan också finnas ett suddigt område nära centrum av synen, och med tiden kan detta suddiga område öka i storlek. Färger kan upplevas som mindre ljusa än tidigare och synen i svagt ljus kan bli svårare.

Riskfaktorer för Gula fläcken

Risken att utveckla Gula fläcken-sjukan ökar med åldern. Dessutom löper personer med följande faktorer större risk:

  • Arv- finns sjukdomen i släkten sedan tidigare.
  • Personer i västländer (kaukasiska folkgruppen) har visat en högre mottaglighet för sjukdomen.
  • Historik av rökning.

Om du befinner dig i en riskgrupp är det viktigt att genomgå regelbundna ögonundersökningar för att upptäcka sjukdomen ett så tidigt stadium som möjligt, särskilt eftersom tidig Gula fläcken vanligtvis är symptomfri.

Förebyggande åtgärder

Forskning har visat att det är möjligt att minska risken för Gula fläcken eller fördröja synförlusten genom att göra hälsosamma val:

  • Sluta röka eller undvik att börja röka.
  • Hålla en regelbunden fysisk aktivitet.
  • Underhålla en hälsosam blodtrycks- och kolesterolnivå.
  • Äta en hälsosam kost som inkluderar bladgrönsaker och fisk och vid behov äta kosttillskott.

För mer information om Gula fläcken, dess behandlingar och hur man kan leva med synförlust från AMD, titta vidare på hemsidan och se hur våra ögonvitaminer kan hjälpa dig att hantera denna ögonsjukdom. Vårt mål är att hjälpa dig ta hand om din syn på bästa sätt.

Minska risken att bli drabbad

EYEDUN är framtagen från vetenskapliga studier som och har en bevisad och positiv effekt på synen.

EYEDUN ögonvitamin bygger på omfattande forskning, särskilt den AREDS2-studien. Under en tioårs-period deltog och analyserades 8000 patienter i studien Age-Related Eye Disease Study.