Vad är Gula fläcken och Grå starr?

Gula fläcken är det område, mitt på ögats näthinna, där det finns allra
flest synceller och är speciellt känslig för förändringar.

Grå starr är en sjukdom som medför att ögats lins blir grumlig. vilket innebär nedsatt syn. Det är olika, från fall till fall, hur lång tid det tar för synen att försämras. För vissa går det på några månader och för andra kan det ta flera år.

Läs mer om Gula fläcken och Grå starr längre ner på denna sida.

Symptom att hålla koll på

Självtest!

Genom att använda ett Amslertest kan du få en indikation på om du har problem med Gula fläcken. Amslerkortet är ett raster med en prick i mitten. Upplever du att linjerna är skeva eller att det är vita fläckar i rutnätet bör du undersöka detta vidare genom att uppsöka optiker eller ögonläkare.

Läs mer om Amslertest

Vad är Gula fläcken?

Gula fläcken är området mitt på ögats näthinna, där det finns allra flest synceller. Gula fläcken eller makula med en mer medicinsk term (på latin macula lutea). Det är på detta område där du ser som allra skarpast. Gula fläcken är cirka två till tre millimeter stor och är känslig för olika typer av förändringar. Den gula färgen, på området kommer från de två antioxidanterna lutein och zeaxantin, vilka finns i gula fläcken. Lamellerna i tapparna i makula består till nästan 80 procent av en omega 3-fettsyra som heter DHA. Zeaxantin, lutein, selen, zink, lykopen samt vitaminerna C och E är olika typer av antioxidanter som skyddar gula fläcken.

Näthinnan i gula fläcken förstörs på grund av olika faktorer relaterade till åldern och åldrandet. Det verkar som om detta beror på att olika avfallsämnen härrörande till ämnesom-sättningen samlas i näthinnans sinnesceller, detta pga att cellerna inte längre har möjlighet att göra sig av med dessa ämnen. Orsaken till detta är inte helt känd men mycket tyder på ärftliga faktorer samt vissa externa faktorer såsom; ålder, UV-strålning, rökning, sömnmedicin och lågt intag av
grönsaker och frukt påverkar.

Förstå dina ögon: Hur fungerar synen?

Det som du ser, är ljus som reflekteras från det du tittar
på och kommer in i ögat via pupillen. Linsen i och horn-hinnan, inne i ögat, bryter ljuset och fokuserar det på ögats baksida. På näthinnan sitter miljontals tappar och stavar, dessa är ljuskänsliga celler där tapparna gör att vi urskiljer detaljer och färger. Stavarna används för att vi ska kunna se i mörker. I näthinnan omvandlas ljuset till elektriska signaler som skickas via synnerven till hjärnan. Det är sedan hjärnan som omvandlar signalerna till bilder.

Läs mer om ögats anatomi

Är EYEDUN-ögonvitamin bra för ögon och syn?

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) anser att kosttillskott för ögonhälsa är meningsfulla vid grå starr, torra ögon och försämrat mörkerseende.

Förstå vår produkt: EYEDUN

Innehållet i EYEDUN ögonvitamin överensstämmer exakt med den formula som undersöktes i världens största vetenskapliga studie på åldrande ögon, AREDS2. Studien visar att den samman-sättning som EYEDUN har av antioxidanter och vitaminer minskar risken för åldersrelaterade sjukdomar i ögonen och bromsar sjukdomsförloppet om det redan uppstått.

MER INFO