News

Christina Schollin & Eyedun ögonvitamin

Christina Schollin & Eyedun ögonvitamin

Christina Schollin är ambassadör för Eyedun ögonvitaminer. Som drabbad av förändringar i gula fläcken, men nedsatt synförmåga som följd, så är ögonhälsa och information om vad som kan göras för...

Christina Schollin & Eyedun ögonvitamin

Christina Schollin är ambassadör för Eyedun ögonvitaminer. Som drabbad av förändringar i gula fläcken, men nedsatt synförmåga som följd, så är ögonhälsa och information om vad som kan göras för...